11 Toplam Yorum Sayısı
9 Toplam Konu Sayısı
10 Toplam Üye Sayısı
0.13 Günlük Ortalama Yorum
0.11 Günlük Ortalama Konu
0.12 Günlük Ortalama Kayıtlar
1.1 Üye Başına Ortalama Yorum
0.9 Üye Başına Ortalama Konu
0.22 Konu Başına Yorum
30% Yorum Yazanların Ortalama